Workshop ved Klintholm Havn

Installaton og Workshop i Klintholm Havn, med Fremtidslinjens elever og personale fra Køge, 2014.

© 2015 by Till Junkel