top of page

Sten

Den kunstneriske process må ikke være for kompliceret: IT IS WHAT IT IS. Uanset opgavens art og materialer, er det det enkle og nærliggende der bliver brugt til at skabe det mest direkte udsagn. For det er udsagnet, der vejer tungest. Også selvom det skulle være hugget i granit. Valget af materialer, teknik og udsagn følges ad: for så vidt er intet overladt til tilfældighederne. Et eksempel herpå kunne være værket Im Aufbruch (2013). En anseelig marksten er forsynet med bronzebokstaver, der hæver sig fra stenen på bronzepinge, således så de kaster en skygge på den. Bronzen og skyggen staver to sider af samme sag – at bryde op, at folade et sted, måske for altis eller kun et øjeblik.

bottom of page